Akademik

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Menzek

Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Gamze Güney
Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak Toy
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Gündoğdu
Arş. Gör. Yakup Önal

Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Meral Demir

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Doç. Dr. Abdullah Kürşad Akbulut
Doç. Dr. Elif Aydın